IMG_4755.PNG

 牧羊人

文章標籤

花花街 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()

IMG_1917.JPG

站在陽台

文章標籤

花花街 發表在 痞客邦 留言(15) 人氣()

IMG_4472.JPG

文章標籤

花花街 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()

IMG_3369.JPG

韓劇男主角

文章標籤

花花街 發表在 痞客邦 留言(12) 人氣()

IMG_3128.JPG

在宴會場合中

文章標籤

花花街 發表在 痞客邦 留言(13) 人氣()

IMG_2999.jpg  

大學生第一套西裝

文章標籤

花花街 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

IMG_2647.JPG

常常有新人問

文章標籤

花花街 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

IMG_2684.JPG

文章標籤

花花街 發表在 痞客邦 留言(10) 人氣()

IMG_E2606.JPG

每次跟客戶聊沖繩拍婚紗

文章標籤

花花街 發表在 痞客邦 留言(12) 人氣()

IMG_8742.JPG

慶祝花花街網站改版

文章標籤

花花街 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

1 23